Uudised

Põhja- Pärnumaa Vallavalitsus soovitab koroonaviiruse tõkestamist toetava meetmena tühistada kaheks kuuks koolide välislähetused, õppereisid ja ekskursioonid. 11. märts admin


Haridusasutuse kohustus on tagada kõikide õpilaste turvalisus, sealhulgas minimeerida risk nakkushaigustega kokku puutumiseks. Kahtluse korral tasub ühendust võtta perearstiga, kes jagab edasisi nõuandeid ning vajadusel väljastab haridusasutusest puudumise tõendi. Oluline on meeles pidada, et seni kuni inimesel pole avaldunud haigusnähud, ei saa tal kahtlustada koroonaviirust. 

Kui lapsel haigussümptomid puuduvad, võivad tema pereliikmed jätkata oma igapäevaseid tegevusi.

Riskipiirkonnast naasvad töötajad või õpilased peavad jääma 14 päevaks koju jälgimisele. 

Õppetöö korraldamine kodus viibimise perioodil toimub kokkuleppel haridusasutusega. Õppeasutustel palume suhtuda mõistvalt ning võimaldada õpilastel 14 päeva kodus õppida ja leppida vajadusel kokku järele vastamise viisides ja olla valmis e-õppe korraldamiseks. Asutuse juhtkonnal tasub olla valmis töö ümberkorraldamiseks kaugtööna.

Ürituse korraldajad peaksid hoolikalt kaaluma ürituse korraldamise vajalikkust ning pöörama üritusega seotud teavituses kohast tähelepanu nakkusohu ennetamisega seotud infole, sealhulgas rõhutama Terviseameti soovitusi.

Asutuse sulgemise vajaduse üle otsustab asutuse juht lähtudes konkreetsest olukorrast ja vajadusel konsulteerides Terviseameti ja vallavalitsusega. Soovitame nakkuse kinnituse puhul asutus sulgeda juhul, kui pole võimalik määratleda kõiki kontaktseid. Nakatunuga lähikontaktis viibinud inimestel tuleb jääda koju 14 päevaks, mille jooksul korraldatakse vajadusel koduõpe või kaugtöö. Haridusasutus peab informeerima tuvastatud haigusjuhtumist kooliperet.

Haridusasutuste juhid peavad üle vaatama oma hädaolukordade plaanid, neid vajadusel täiendama ning mõtlema läbi detailselt sulgemisprotsessi korralduse.

Viirushaiguste leviku piiramiseks soovitab Terviseamet asutusel:

 • Tagada kvaliteetne ventilatsioon ja regulaarne tuulutamine;
 • Korraldada igapäevaselt märgkoristus, koristamisel pesta pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesemis-/ desinfitseerimisvahenditega;
 • Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastada kaks korda nädalas;
 • Igapäevaselt puhastada ja desinfitseerida tualettruumi sisustus ja pinnad;
 • Tualettruumid varustada piisavas koguses kätepesuvahendiga ning paigaldada jalaga avatavad jäätmekonteinerid. Käsi tuleb kuivatada ühekordsete paberrätikuga.
 • Informeerida kätehügieeni vajadusest. Käsi tuleks pesta sooja voolava vee ja seebiga ning kasutada alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. 

Haridusasutuse kohustus on tagada kõikide õpilaste turvalisus, sealhulgas minimeerida risk nakkushaigustega kokku puutumiseks. Kahtluse korral tasub ühendust võtta perearstiga, kes jagab edasisi nõuandeid ning vajadusel väljastab haridusasutusest puudumise tõendi. Oluline on meeles pidada, et seni kuni inimesel pole avaldunud haigusnähud, ei saa tal kahtlustada koroonaviirust. 

Kui lapsel haigussümptomid puuduvad, võivad tema pereliikmed jätkata oma igapäevaseid tegevusi.

Riskipiirkonnast naasvad töötajad või õpilased peavad jääma 14 päevaks koju jälgimisele. 

Õppetöö korraldamine kodus viibimise perioodil toimub kokkuleppel haridusasutusega. Õppeasutustel palume suhtuda mõistvalt ning võimaldada õpilastel 14 päeva kodus õppida ja leppida vajadusel kokku järele vastamise viisides ja olla valmis e-õppe korraldamiseks. Asutuse juhtkonnal tasub olla valmis töö ümberkorraldamiseks kaugtööna.

Ürituse korraldajad peaksid hoolikalt kaaluma ürituse korraldamise vajalikkust ning pöörama üritusega seotud teavituses kohast tähelepanu nakkusohu ennetamisega seotud infole, sealhulgas rõhutama Terviseameti soovitusi.

Asutuse sulgemise vajaduse üle otsustab asutuse juht lähtudes konkreetsest olukorrast ja vajadusel konsulteerides Terviseameti ja vallavalitsusega. Soovitame nakkuse kinnituse puhul asutus sulgeda juhul, kui pole võimalik määratleda kõiki kontaktseid. Nakatunuga lähikontaktis viibinud inimestel tuleb jääda koju 14 päevaks, mille jooksul korraldatakse vajadusel koduõpe või kaugtöö. Haridusasutus peab informeerima tuvastatud haigusjuhtumist kooliperet.

Haridusasutuste juhid peavad üle vaatama oma hädaolukordade plaanid, neid vajadusel täiendama ning mõtlema läbi detailselt sulgemisprotsessi korralduse.

Viirushaiguste leviku piiramiseks soovitab Terviseamet asutusel:

 • Tagada kvaliteetne ventilatsioon ja regulaarne tuulutamine;
 • Korraldada igapäevaselt märgkoristus, koristamisel pesta pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesemis-/ desinfitseerimisvahenditega;
 • Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastada kaks korda nädalas;
 • Igapäevaselt puhastada ja desinfitseerida tualettruumi sisustus ja pinnad;
 • Tualettruumid varustada piisavas koguses kätepesuvahendiga ning paigaldada jalaga avatavad jäätmekonteinerid. Käsi tuleb kuivatada ühekordsete paberrätikuga.
 • Informeerida kätehügieeni vajadusest. Käsi tuleks pesta sooja voolava vee ja seebiga ning kasutada alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.