Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad
2021/2022. õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles
võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2021. a;
 

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad
2021/2022. õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles
võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2021. a;