Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad
2020/2021. õppeaastal

 eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021.
 B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;
 B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021.
 B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
 matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles
võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) –
9.–10. juuni 2021. a;
 valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad
2020/2021. õppeaastal

 eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021.
 B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;
 B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021.
 B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
 matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles
võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) –
9.–10. juuni 2021. a;
 valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.