Õppetöö

Filtreeri

Kõik Õpetajad Juhtkond

Ametikoht
 

Tiia Balent

2. ja 3.klassi juhataja, inglise keel
tiia.balent@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

N 15.00

Kalli Rõõmusaare

muusikaõpetus
kalli.roomusaare@parnjoe.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

E 17.00

Inga Raudsepp

7. ja 8. klassi juhataja, keemia, huvijuht
inga.raudsepp@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

E 18.00

Agnes Leemet

väikeklass, eesti keel ja kirjandus, parandusõpetus
agnes.leemet@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

K 13.50

Inge Org

vene keel, ajalugu, inimeseõpetus, parandusõpetus, pikapäevarühm
inge.org@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

K 15.00

Jüri Mets

direktor, füüsika, töö-ja tehnoloogiaõpetus
508 4968
juri.mets@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

K 17.00

Käde Reinthal

1. klassi juhataja, loodus- ja inimeseõpetus, eesti keel, kirjandus, informaatika
kade.reinthal@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

T 14.00

Urve Hillep

õppealajuhataja, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, muusikaõpetus
urve.hillep@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

K 14.30

Annika Reilend

5. ja 6. klassi juhataja, matemaatika, kunstiõpetus, käsitöö
annika.reilend@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

E 14.35-16.30

Rutt Mets

4. ja 9. klassi juhataja, kehaline kasvatus
rutt.mets@tootsi.edu.ee