Õppetöö

Filtreeri

Kõik Õpetajad Juhtkond

Ametikoht
 

Tiia Balent

2. ja 3.klassi juhataja, inglise keel
tiia.balent@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

E 15.00

Kalli Rõõmusaare

muusikaõpetus
kalli.roomusaare@parnjoe.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

E 17.00

Inga Raudsepp

8. ja 9. klassi juhataja, keemia, ühiskonnaõpetus, kunstiõpetus, huvijuht
inga.raudsepp@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

R 14.00

Agnes Leemet

väikeklass, 6.-9.kl eesti keel ja kirjandus, parandusõpetus
agnes.leemet@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

K 14.35-15.00
kokkuleppel õpetajaga

Inge Org

vene keel, ajalugu, inimeseõpetus, parandusõpetus, pikapäevarühm
inge.org@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

T 16.00

Jüri Mets

direktor, füüsika, töö-ja tehnoloogiaõpetus
508 4968
juri.mets@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

K 17.00

Käde Reinthal

1. klassi juhataja, eesti keel, kirjandus, informaatika
kade.reinthal@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Kokkuleppel õpetajaga
N 14.45

Urve Hillep

õppealajuhataja, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, muusikaõpetus
urve.hillep@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

K 15.00

Annika Reilend

6. ja 7. klassi juhataja, matemaatika, kunstiõpetus, käsitöö
annika.reilend@tootsi.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

N 15.00

Rutt Mets

4. ja 5. klassi juhataja, kehaline kasvatus
rutt.mets@tootsi.edu.ee