Kool

Personal


Jüri Mets – direktor, füüsika, tööõpetus

Urve Hillep – õppealajuhataja, 8.-9.klassi juhataja, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, pikapäevarühma õpetaja

Käde Reinthal – 1.klassi juhataja, loodus- ja inimeseõpetus, informaatika

Tiia Balent – 2.-3.klassi juhataja, informaatika

Inga Raudsepp – 4.-5.klassi juhataja, keemia, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, huvijuht

Rutt Mets – 6.-7.klassi juhataja, kehaline kasvatus

Inge Org – vene keel, ajalugu, parandusõpetus, pikapäevarühma õpetaja

Agnes Leemet – eesti keel ja kirjandus, parandusõpetus

Aleksander Monakov – matemaatika

Kalli Rõõmusaare – muusikaõpetus

Annika Reilend – matemaatika, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus (lapsehoolduspuhkusel)

Marvi Kaljumägi – sekretär

Jaanika Oja – aednik-koristaja

Sirje Kannus – koristaja

Jüri Mets – direktor, füüsika, tööõpetus

Urve Hillep – õppealajuhataja, 8.-9.klassi juhataja, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, pikapäevarühma õpetaja

Käde Reinthal – 1.klassi juhataja, loodus- ja inimeseõpetus, informaatika

Tiia Balent – 2.-3.klassi juhataja, informaatika

Inga Raudsepp – 4.-5.klassi juhataja, keemia, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, huvijuht

Rutt Mets – 6.-7.klassi juhataja, kehaline kasvatus

Inge Org – vene keel, ajalugu, parandusõpetus, pikapäevarühma õpetaja

Agnes Leemet – eesti keel ja kirjandus, parandusõpetus

Aleksander Monakov – matemaatika

Kalli Rõõmusaare – muusikaõpetus

Annika Reilend – matemaatika, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus (lapsehoolduspuhkusel)

Marvi Kaljumägi – sekretär

Jaanika Oja – aednik-koristaja

Sirje Kannus – koristaja