Uudised

Õpilaste esinemised maakondlikel olümpiaadidel ja ainevõistlustel 2023/2024 õppeaastal 13. aprill admin


Detsembrikuus toimus muusikaviktoriin, kus 14 kooli seast saime 10 koha. 

Meie kooli esindasid  Carolina Lindvee, Andrea Janop, Jelizaveta Vorotilenko.  

 

Jaanuarikuus osalesime maakonna koolide 4.-6. klasside teadusvõistlusel „ Uuri, puuri katseta“ Tulemuses jagasime Surju kooliga 14.-15. kohta . Tootsi kooli võistkonda kuulusid Heleri Viirmaa, Steven- Markus Teor ja Kenet Päärent.

 

Luulevõistlusel  NOORTEPRÕMM osales neli meie kooli noort. 

Tulemused:

4. koht Henri Viirmaa 7. klass, osalejaid 14

7. koht Gregor Kaljuste 2. klass, osalejaid 15

10. koht Martin Punning 7. klass

Tubli esineja oli Kevin Helde. 

 

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor

26.01.2024 toimus 39. emakeeleolümpiaadi veebipõhine piirkonnavoor. Osalesid õpilased 7.-12 klassini. 7.-10. klassist  osales maakonnast  59 õpilast  kaheteistkümnest  koolist. Arvestust peeti vanuseastmeti – noorem 7.-8. klassid, keskmine 9.-10. klassid ja vanem 11.-12. klassid. Meie koolist osales 2 õpilast.

Tulemused:

15. koht Kevin Helde 7.-8. klasside seas,  osavõtjaid 32

Tubli osaleja oli  Carolina Lindvee 9.klass. 

 

Matemaatikaolümpiaad

31.01.2024 toimus 71. matemaatikaolümpiaadi Pärnumaa  piirkonnavoor 7.-9. klassidele. 7. klassist osales 29 õpilast üheksast  maakonna koolist. Arvestust peeti klasside kaupa. Meie koolist osales 2 õpilast. 

Tulemused:

7. koht Henri Viirmaa 7. klass, osavõtjaid 29 

Tubli osaleja Martin Punning. 

 

Nuputa matemaatikavõistlusel osales 5.-6. klasside hulgas neliteist  võistkonda  kaheteistkümnest maakonna  koolist. Saavutasime 7. koha. Nuputajateks olid Loore-Ly Reinjärv, Heleri Viirmaa, Steven  Markus Teor, Märten Reinthal. 

7. klasside seas jagasime 11.-14 kohta Sindi ja Kihnu kooliga. Võistkonda kuulusid Henri Viirmaa, Martin Punning, Kertu Krull. 

 

Geograafiaolümpiaad

13.02.2024 toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaad viidi läbi arvutipõhiselt HARNO moodli keskkonnas. Olümpiaadil osales  7.-9. klassini õpilasi 9-st maakonna koolist kokku 55 tegijat. Arvestust peeti neljas vanuserühmas – 7., 8., 9. klass ja gümnaasiumiaste. Meie koolist osales 4 õpilast.

Tulemused:

I koht Henri Viirmaa 7. klass, osavõtjaid 22.  Henri esindab Pärnumaad vabariiklikul geograafiaolümpiaadil  Tartus 2.-3. maini.

4.koht Sten Sild  9. klass, osavõtjaid 13

9.koht Kevin Helde  8.klass, osavõtjaid 20

Tubli osaleja  oli ka Martin Punning

 

Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor 

10.02.2024 toimus Kilingi- Nõmmel  kunstiolümpiaadi piirkonnavoor. 7.-9. klasside arvestuses võttis osa 11 õpilast maakonna kuuest koolist. Tootsi kooli esindas Katre Klemmer, kes sai kaheksanda koha. 

 

Ajalooolümpiaad

15.02.2024 toimus veebipõhine XXIX ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor.  5.-8 klassini  osales 186 õpilast maakonna ja linna kahekümnest koolist. Arvestust peeti  klasside kaupa.  Meilt  osales 5 õpilast.

Parimad tulemused:

9.koht Henri Viirmaa  7. klasside seas, osavõtjaid 59

17. koht Kevin Helde  8. klasside seas, osavõtjaid 56

25.koht  Martin Punning 7.klasside seas , osavõtjaid 59

Tubli osalejad:  Romeo- Gaius Kitsel 8.klass, Heleri Viirmaa 6. klass

 

Bioloogiaolümpiaad

27.03.2024 toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 6.-9. klassidele. Olümpiaad viidi läbi Tartu Ülikooli Moodle´i keskkonnas.  Olümpiaadi tulemusi arvestati kahes vanuserühmas: 6.-7. klassid ja 8.-9. klassid. Töid hinnati ka klasside kaupa. Meie kooli esindas vaid üks õpilane, kuna haiguse tõttu pidi mitu õpilast kõrvale jääma .

Tulemus:

 6. koht Kevin Helde   8.-9. klasside seas, osavõtjaid 47,  5.koht 8. klasside hulgas, tegijaid 26. 

 

Palju õnne võitjale! Kiitus tublidele osalejatele!

Aitäh aineõpetajad Olga Kaljuste, Inge Org, Annika Reilend, Urve Hillep õpilaste  olümpiaadiks ja ainevõistlusteks ettevalmistamise eest!

 

Detsembrikuus toimus muusikaviktoriin, kus 14 kooli seast saime 10 koha. 

Meie kooli esindasid  Carolina Lindvee, Andrea Janop, Jelizaveta Vorotilenko.  

 

Jaanuarikuus osalesime maakonna koolide 4.-6. klasside teadusvõistlusel „ Uuri, puuri katseta“ Tulemuses jagasime Surju kooliga 14.-15. kohta . Tootsi kooli võistkonda kuulusid Heleri Viirmaa, Steven- Markus Teor ja Kenet Päärent.

 

Luulevõistlusel  NOORTEPRÕMM osales neli meie kooli noort. 

Tulemused:

4. koht Henri Viirmaa 7. klass, osalejaid 14

7. koht Gregor Kaljuste 2. klass, osalejaid 15

10. koht Martin Punning 7. klass

Tubli esineja oli Kevin Helde. 

 

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor

26.01.2024 toimus 39. emakeeleolümpiaadi veebipõhine piirkonnavoor. Osalesid õpilased 7.-12 klassini. 7.-10. klassist  osales maakonnast  59 õpilast  kaheteistkümnest  koolist. Arvestust peeti vanuseastmeti – noorem 7.-8. klassid, keskmine 9.-10. klassid ja vanem 11.-12. klassid. Meie koolist osales 2 õpilast.

Tulemused:

15. koht Kevin Helde 7.-8. klasside seas,  osavõtjaid 32

Tubli osaleja oli  Carolina Lindvee 9.klass. 

 

Matemaatikaolümpiaad

31.01.2024 toimus 71. matemaatikaolümpiaadi Pärnumaa  piirkonnavoor 7.-9. klassidele. 7. klassist osales 29 õpilast üheksast  maakonna koolist. Arvestust peeti klasside kaupa. Meie koolist osales 2 õpilast. 

Tulemused:

7. koht Henri Viirmaa 7. klass, osavõtjaid 29 

Tubli osaleja Martin Punning. 

 

Nuputa matemaatikavõistlusel osales 5.-6. klasside hulgas neliteist  võistkonda  kaheteistkümnest maakonna  koolist. Saavutasime 7. koha. Nuputajateks olid Loore-Ly Reinjärv, Heleri Viirmaa, Steven  Markus Teor, Märten Reinthal. 

7. klasside seas jagasime 11.-14 kohta Sindi ja Kihnu kooliga. Võistkonda kuulusid Henri Viirmaa, Martin Punning, Kertu Krull. 

 

Geograafiaolümpiaad

13.02.2024 toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaad viidi läbi arvutipõhiselt HARNO moodli keskkonnas. Olümpiaadil osales  7.-9. klassini õpilasi 9-st maakonna koolist kokku 55 tegijat. Arvestust peeti neljas vanuserühmas – 7., 8., 9. klass ja gümnaasiumiaste. Meie koolist osales 4 õpilast.

Tulemused:

I koht Henri Viirmaa 7. klass, osavõtjaid 22.  Henri esindab Pärnumaad vabariiklikul geograafiaolümpiaadil  Tartus 2.-3. maini.

4.koht Sten Sild  9. klass, osavõtjaid 13

9.koht Kevin Helde  8.klass, osavõtjaid 20

Tubli osaleja  oli ka Martin Punning

 

Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor 

10.02.2024 toimus Kilingi- Nõmmel  kunstiolümpiaadi piirkonnavoor. 7.-9. klasside arvestuses võttis osa 11 õpilast maakonna kuuest koolist. Tootsi kooli esindas Katre Klemmer, kes sai kaheksanda koha. 

 

Ajalooolümpiaad

15.02.2024 toimus veebipõhine XXIX ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor.  5.-8 klassini  osales 186 õpilast maakonna ja linna kahekümnest koolist. Arvestust peeti  klasside kaupa.  Meilt  osales 5 õpilast.

Parimad tulemused:

9.koht Henri Viirmaa  7. klasside seas, osavõtjaid 59

17. koht Kevin Helde  8. klasside seas, osavõtjaid 56

25.koht  Martin Punning 7.klasside seas , osavõtjaid 59

Tubli osalejad:  Romeo- Gaius Kitsel 8.klass, Heleri Viirmaa 6. klass

 

Bioloogiaolümpiaad

27.03.2024 toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 6.-9. klassidele. Olümpiaad viidi läbi Tartu Ülikooli Moodle´i keskkonnas.  Olümpiaadi tulemusi arvestati kahes vanuserühmas: 6.-7. klassid ja 8.-9. klassid. Töid hinnati ka klasside kaupa. Meie kooli esindas vaid üks õpilane, kuna haiguse tõttu pidi mitu õpilast kõrvale jääma .

Tulemus:

 6. koht Kevin Helde   8.-9. klasside seas, osavõtjaid 47,  5.koht 8. klasside hulgas, tegijaid 26. 

 

Palju õnne võitjale! Kiitus tublidele osalejatele!

Aitäh aineõpetajad Olga Kaljuste, Inge Org, Annika Reilend, Urve Hillep õpilaste  olümpiaadiks ja ainevõistlusteks ettevalmistamise eest!