Uudised

Kooli sulgemine - koduõpe 13. märts admin


Kool on alates esmaspäevast suletud. Õppetöö viiakse ümber koduõppele.

Koduõpe kehtib esialgu olukorra normaliseerumiseni. Iga kahe nädala tagant teatatakse uutest otsustest - kas kooli uksed jäävad suletuks või mitte. 

Jälgida tuleb e-kooli kaudu aineõpetajate juhiseid õppetöö korraldamise osas. Õpetajad täpsustavad õpilastega üle, kuidas ühendust hoitakse ja konsultatsiooni saadakse. Lapsevanematele on palve tagada võimaluse korral internetiühendus kodudes ning pidevalt olla kursis oma lapse õppimise ja muude tegevuste üle.

Vajalik on ka hoolitseda üldiselt Terviseameti poolt antud soovituste täitmise eest, minimeerida lapse käimist rahvarohketes kohtades. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Jagame infot kooli kodulehe ja e-kooli kaudu.

Jäägem terveks!

Kool on alates esmaspäevast suletud. Õppetöö viiakse ümber koduõppele.

Koduõpe kehtib esialgu olukorra normaliseerumiseni. Iga kahe nädala tagant teatatakse uutest otsustest - kas kooli uksed jäävad suletuks või mitte. 

Jälgida tuleb e-kooli kaudu aineõpetajate juhiseid õppetöö korraldamise osas. Õpetajad täpsustavad õpilastega üle, kuidas ühendust hoitakse ja konsultatsiooni saadakse. Lapsevanematele on palve tagada võimaluse korral internetiühendus kodudes ning pidevalt olla kursis oma lapse õppimise ja muude tegevuste üle.

Vajalik on ka hoolitseda üldiselt Terviseameti poolt antud soovituste täitmise eest, minimeerida lapse käimist rahvarohketes kohtades. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Jagame infot kooli kodulehe ja e-kooli kaudu.

Jäägem terveks!