browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Üldinfo

Tootsi Vallavolikogu 24. märtsi 2011. a otsuse nr 7 alusel korraldati Tootsi Põhikooli ja Tootsi Lasteaed Sinilill töö 2010/2011 õppeaasta lõpuks ümber Tootsi Põhikooli ja Tootsi Lasteaed Sinilill liitmise teel järgmiselt:

Kooli liik: lasteaed-põhikool;

Kooli nimi: Tootsi Lasteaed-Põhikool;

Asukoht:

lasteaed – Tuleviku 1, Tootsi vald

põhikool – Kooli 7, Tootsi vald.

Alates 01.09.2011. a tegutseb Tootsi Lasteaed-Põhikool ühendasutusena, ühise eelarvega ja ühise juhtimisega.