browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Eksamid, tasemetööd

 

ÜHTSED PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

1. eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;

2. matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;

3. valikeksam bioloogias keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;

—————————————————————

TASEMETÖÖD

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keel – 24. mai 2018. a;
  • matemaatika – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööd:

  • eesti keel – 16. mai 2018. a;
  • matemaatika – 22. mai 2018. a;