browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Personal

 

Jüri Mets – direktor, füüsika, tööõpetus

Urve Hillep – õppealajuhataja, 8.-9.klassi juhataja, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, pikapäevarühma õpetaja

Tiia Balent – 1.klassi juhataja, inglise keel

Käde Reinthal – 2.-3.klassi juhataja, informaatika

Inga Raudsepp – 4.-5.klassi juhataja, keemia, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, huvijuht

Rutt Mets – 6.-7.klassi juhataja, kehaline kasvatus

Inge Org – vene keel, ajalugu, parandusõpetus, pikapäevarühma õpetaja

Agnes Leemet – eesti keel ja kirjandus, parandusõpetus

Aleksander Monakov – matemaatika

Kalli Rõõmusaare – muusikaõpetus

Annika Reilend – matemaatika, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus

Marvi Kaljumägi – sekretär

Jaanika Oja – aednik-koristaja

Sirje Kannus – koristaja