browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Õppe-kasvatustöö

 

Missioon: Lasteaia töötajal on positiivne hoiak ja heatahtlik suhtumine nii lapsevanemasse kui kogu ümbritsevasse. Laps on lasteaias hoitud ja armastatud ja tema edusammudest tuntakse rõõmu.

Visioon: Elame ja töötame käsikäes väikese kooliga. Lapsed on terved ja sõbralikud, sest on võimalik arvestada iga lapse individuaalsust.

Moto: armastus on pika meelega!

Meie väärtustame:

  • Turvalisust
  • Tervist
  • Mängu
  • Koostööd