browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lapsevanemale

Lapsevanemalt ootame omavahelist avatud koostööd, kaasates neid kasvatusprotsessi, motiveerides ja tunnustades neid.

  • Lapsel on kohanemisperiood
  • Lapsel on kapis vahetusriided, kamm ja taskurätikud
  • Informeerin õpetajat lapse tervislikust seisundist
  • Teatan varakult lapse puuduma jäämisest

Lasteaed on avatud 7.00- 19.00