browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Peatu vaata ja veendu

 

Maanteeamet koostöös PPA-ga  korraldab septembris 2016 koolides õpilastele kampaania, mille eesmärgiks on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel.

Kampaania ühe tegevusena viiakse kooliõpilaste poolt läbi markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike teeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

Täpsem info

 

 

Markeeringu uuendamine 2017.a sügisel