browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rajaleidja keskus

Innove_rajaleidja_logo

Rajaleidja keskus  pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26-aastastele lastele ja noortele ning tuge õpetajatele, lastevanematele ja haridusametnikele. Ühtlasi korraldab Rajaleidja keskus maakonna nõustamiskomisjoni tööd.

Spetsialistid nõustavad

•             eelkooliealisi lapsi

•             üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid

•             lapsevanemaid

•             haridusasutuste töötajaid

•             kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel

Pakume individuaalseid ja grupinõustamisi, teemapäevi ja infoloenguid nii Rajaleidja keskuses kui haridusasutuses kohapeal.

Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-26.

Kui Te ei tea, millise spetsialisti poole pöörduda, küsige nõu Rajaleidja keskusest, kus selgitatakse välja probleemi põhiolemus ning suunatakse sobiva nõustaja juurde.

http://www.rajaleidja.ee/parnumaa/